Informujemy, że grupa przedsiębiorstw działająca w ramach Infoklastra Poligraficznego została wpisana na mapę klastrów PARP. http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/
Następnym etapem w procesie autoewaluacji klastra będzie spełnienie kryteriów weryfikacyjnych PARP .