Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że firma Tisoft przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.