Dnia 25 lutego 2016 roku w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Inowrocławia. Głównym tematem konferencji była dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami – klastrów. Podczas konferencji wygłaszane były prezentacje przedstawicieli klastrów działających w regionie: Infoklastra Poligraficznego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej, Klastra Turystyki Medycznej i uzdrowiskowej, Klastra Turystycznego obszaru BIT. Omówione zostały także teoretyczne podstawy stojące za procesem tworzenia i funkcjonowania klastrów. Podsumowany został także program wspierania klastrów w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Prezentację Infoklastra Poligraficznego przed zgromadzonymi na konferencji poprowadził pan Wojciech Jędrzejewski. Konferencja była kolejną okazją do zaprezentowania gościom wizji oraz osiągnięć Infoklastra Poligraficznego a także umożliwiła wymianę spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w regionie.