Uczestnicy klastra wdrażają oprogramowanie klasy B2B, które porządkuje procesy komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a także nowatorski system do zarządzania zasobami pracy i gospodarką magazynową. To wszystko pod opieką firmy Tisoft, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania zasobami pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw Work Manager. Firma Tisoft rozwija również system oferowania produktów z wykorzystaniem technik grafiki wysokiej rozdzielczości w oparciu o chronioną prawami patentowymi technologię IN2BOX.