Relacja z I konferencji Infoklastra Poligraficznego.
Dnia 5 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Infoklastra Poligraficznego.
Spotkanie otworzył i poprowadził koordynator powiązania korporacyjnego Pan Wojciech Jędrzejewski – właściciel firmy Tisoft. Przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Inowrocławia – Pan Ireneusz Stachowiak. Następnie zabrał głos Pan Janusz Kunke – jeden z inicjatorów powiązania korporacyjnego. W swojej prezentacji położył główny nacisk na zagadnienie kooperacji. „Dzięki kooperacji byliśmy w stanie kompleksowo obsługiwać klientów, ale jednocześnie poznawaliśmy się i nabieraliśmy do siebie zaufania”. Ponadto dodał, że współdziałanie w grupie umożliwia pozyskiwanie partnerów światowej rangi i konkurowania z najlepszymi. Po wystąpieniu Pana Janusza Kunke głos zabrał Pan Waldemar Szulc - inicjator powiązania kooperacyjnego i współwłaściciel firmy Beniamin, który zaznajomił przybyłych z przebiegiem poprzednich prób zbudowania Klastra Handlowo – Poligraficznego. Próby te miały miejsce już w 2005 roku. W trakcie swojej prezentacji przeanalizował powody, które zadecydowały o niepowodzeniu poprzednich inicjatyw. Inicjator, do głównych przyczyn niepowodzeń, zaliczył brak systemu wymiany informacji oraz wady formy własności – w poprzednich inicjatywach były to w większości firmy powiązane.
Następnie zabrał głos Koordynator Powiązania Korporacyjnego. Koordynator zaznaczył, że obecnie nadszedł dobry moment na utworzenie klastra. W opinii ekspertów inicjatywa posiada wszelkie elementy wymagane do odniesienia sukcesu. Określony jest cel projektu - stworzenie technicznych i prawnych możliwości wymiany informacji. Dzięki udziałowi najlepszych ekspertów grupa ma dostęp do ogromnego doświadczenia i wiedzy na temat organizacji klastrów. Dodatkowo grupa posiada wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Partnerem społecznym klastra jest Urząd Miasta Inowrocław a partnerem naukowym Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Inicjatywa uzyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budżetu państwa. Ze środków tych zostanie sfinansowana m in. profesjonalna strategia klastra.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele firm uczestniczących w porozumieniu: Agencja Reklamowa Start, Bellerpack, Beniamin, Comp Task, Drukarnia Ekspres, Drukarnia MW, Forest, Grafpol, Gregsoft, Intro Poligraf, Kateso, Kreska, Kunke Poligrafia, Mar-Systems, Martex, PDO, Pink Color, Promis, QSoftNet, Tisoft, Totem, Vaupe.
Po wygłoszeniu prezentacji przez przedstawicieli firm, głos zabrała ekspert w osobie Pani Marity Koszarek, która zapoznała przybyłych z możliwościami utworzenia Klastra, korzyściami, jakie może przynieść praca w grupie, a także zagrożeniami, które mogą stać na drodze do osiągnięcia sukcesu przez inicjatywę korporacyjną. Następnie zabrał głos kolejny zaproszony ekspert - Pan Tomasz Schmidt, który omówił aspekty prawne form reprezentacji klastra przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć, że dzięki podjętej inicjatywie możliwy jest dostęp do unijnych, a także międzykontynentalnych rynków zbytu dla współpracujących firm.