Relacja z II-go spotkania roboczego uczestników Infoklastra Poligraficznego.
Dnia 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się drugie, robocze spotkanie uczestników Infoklastra Polskiej Grupy Poligraficznej.
Koordynator powiązania korporacyjnego – Pan Wojciech Jędrzejewski powitał przybyłych gości , po czym wraz z inicjatorem powiązania korporacyjnego – Panem Waldemarem Szulcem poprowadził pierwszą część spotkania. Na samym początku uczestnicy zostali poinformowani o zmianie regulaminu II etapu konkursu organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zmiana ta dotyczy zmian w zabezpieczeniu wykonania wykonania umowy. Następnie koordynator przedstawił rodzaje kosztów, które kwalifikują się do uzyskania dofinansowania, a także omówił warunki konstruowania budżetu całego przedsięwzięcia. Ponadto, podczas panelu zostały przeanalizowane kwestie dotyczące tworzenia grupy uczestników, wymagań wynikających z umowy o wspólną realizację działania, możliwych form zabezpieczenia umowy, a także trwałości przedsięwzięcia. Podkreślono ważność powstania platformy wymiany informacji wewnątrz całej grupy zarówno do kontaktów wzajemnych jak i wymiany informacji z otoczeniem klastra. Należy zaznaczyć, że ta część spotkania zorganizowana została z powodu możliwego do uzyskania wsparcia przez powiązanie korporacyjne w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Drugi panel dotyczył kontynuacji procesu tworzenia strategii klastra. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, będąca ekspertem w dziedzinie tworzenia strategii klastrów. Na przykładach Pomorskiego Klastra Żeglarskiego oraz Pomorskiego Klastra ICT Interizon zaprezentowała założenia dotyczące misji, a także wizji całego przedsięwzięcia. Ważnym elementem okazała się dyskusja uczestników spotkania na temat zasięgu działania klastra. Zidentyfikowane zostały kolejne propozycje projektów strategicznych, wśród których można wymienić: wprowadzenie systemu zarządzania kolorem ( Color Management), powstanie systemu B2B ,powstanie przedstawicielstwa zagranicznego klastra, stworzenie ośrodka szkoleń poligraficznych, a także uruchomienie Biura Obsługi Klienta poprzez realizację projektu platformy CSS, dzięki któremu możliwy jest przepływ informacji pomiędzy firmami. Ekspert zaznaczyła, że w jej ocenie Klaster spełnia wszystkie warunki niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Następnie głos zabrał Pan Karol Bober – ekspert zajmujący się inicjatywą biznesową. Zaznaczył, jak ważna jest współpraca z ośrodkami badawczo – naukowymi, a także podmiotami międzynarodowymi. Określono również strukturę odpowiedzialności klastra , zdefiniowane zostały przy tym cele i działania w zakresie pozycji rynkowej firm. Końcowa część spotkania dotyczyła uwzględnienia warunków wstępnych dla nowych członków, a także omówienia możliwych problemów przy wdrażaniu kolejnych technologii. Uczestnicy zebrania wraz z ekspertami wskazali i omówili wytyczne, które należy zawrzeć w strategii klastra. Uwzględnione zostały następujące wskaźniki: utworzenie platformy komunikacji, liczba członków klastra, rozpoczęcie nowych projektów oraz rozpoczęcie indywidualnych projektów firm. Uroczyste podpisanie strategii Klastra odbędzie się 5 września na spotkaniu rozpoczynającym się o godzinie 10 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu.