W ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych www.itme.edu.pl odbyło się spotkanie przedstawicieli przemysłu poligraficznego z pracownikami naukowymi zaangażowanymi w prace nad rozwojem zastosowań Grafenu. Ze strony Infoklastra w spotkaniu uczestniczył, p. Waldemar Szulc z firmy beniamin oraz p. Wojciech Jędrzejewski z firmy Tisoft oraz p. Mikołaj Ściesiński z firmy Qartis. ITME reprezentowali prof. dr hab. Jacek Baranowski oraz dr inż. Włodzimierz Strupiński. Tematem rozmów była prezentacja możliwości zastosowań grafenu www.itme.edu.pl/grafen-w-itme.html w przemyśle poligraficznym i przemysłach pokrewnych. Na spotkaniu omówiono właściwości przemysłowe grafenu oraz możliwości zastosowań w konkretnych przykładach. Po spotkaniu goście mieli unikatową możliwość zobaczenia płyt pokrytych grafenem powstałym w wyniku opatentowanej technologii wytwarzania grafenu. Goście mogli ponadto zobaczyć urządzenia służące do produkcji grafenu. Za pomocą unikatowej w skali światowej technologii są uzyskiwane siatki Grafenowe o wymiarach 50 cm x 50 cm. Strony spotkania wyraziły zainteresowanie dalszą współpracą nad praktycznymi możliwościami zastosowania technologii grafenowych w praktyce.