W kolejnym artykule Wojciechem Jędrzejewskim,prezesem zarządu firmy Tisoft, rozmawiano o „PakiecieLEAN” jako o zestawie potrzebnych rzeczy (wiedzyi oprogramowania), który znacząco podnosi prawdo-podobieństwo osiągnięcia sukcesu we wdrażaniuzarządzania procesowego.