Głównym celem klastra jest kompleksowe, oparte na najwyższych standardach, wykonywanie wszelkich zleceń produkcyjnych z zakresu poligrafii. W tym celu tworzone są zasady i narzędzia informatyczne umożliwiające wzajemne komunikowanie się członków klastra w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. Wśród przedsiębiorstw z branży poligraficznej znajdują się zarówno wykonawcy jak i agencje reklamowe. Wysoka specjalizacja uczestników klastra, a jednocześnie zróżnicowana gama oferowanych produktów i stosowanie praktycznie wszystkich technik druku pozwala na bezproblemową i kompleksową obsługę dużych korporacji. Zaangażowanie instytucji otoczenia biznesu oraz jednostki badawczo-rozwojowej gwarantuje dodatkowe wsparcie w rozwoju klastra.