Standaryzacja druku została wykonana zgodnie z metodyką pomiarową zawartą w ISO 12647-1, PSO - Process Offset Offset oraz standardami Instytutu Fogra. Proces przepływu informacji o obrazie jest podzielony na etapy, w których można przeprowadzać kontrolę i w pełni panować nad dokładnością i powtarzalnością procesu. Etapy obejmują kontrolę pliku pod kątem zawartości w nim profili barwnych, certyfikację i kontrolę systemu proofingowego, test linearyzacji płyt, bieżącą kontrolę stanu technicznego maszyn, kontrolę powtarzalności druku opartą na pomiarach spektralnych. Ostatni etap to kontrola jakości wykonywana przez system closed loop.