W Warszawie w dniach 4-6 lutego 2015 roku odbyła się największa impreza reklamowa w Europie Środkowej na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W imprezie uczestniczyły przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację II etapu projektu rozwoju INFOKLASTRA POLIGRAFICZNEGO wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem a firmom udało się pozyskać wiele ciekawych kontaktów biznesowych. Ponadto zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami prasy branżowej. Przedstawiciele wystawiających się firm są przekonani, że impreza umożliwi zawarcie nowych kontraktów.


Dnia 25 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Beniamin Sp. J. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firm będących uczestnikami Infoklastra Poligraficznego.


Dzięki inicjatywie pana Piotra Józefiaka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego doszło do spotkania naszego Klastra z Koordynatorem Małopolskiego Klastra Poligraficznego http://klastermalopolski.pl panem Tomaszem Marczewskim z firmy M.M Druk Serwis Sp. z o.o.. TARR reprezentował pan Piotr Józefiak. Infoklaster Poligraficzny reprezentowali: pan Wojciech Jędrzejewski – koordynator oraz pan Waldemar Szulc – inicjator powiązania kooperacyjnego. Spotkanie stworzyło cenną możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat praktycznego funkcjonowania, zarządzania i struktur organizacyjnych klastrów. Ponadto przeanalizowano możliwości znalezienia możliwych form współpracy.


Dnia 5 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się druga Konferencja Infoklastra Poligraficznego. Spotkanie otworzyła konferencja prasowa, podczas której zostało ogłoszone zakończenie prac nad tworzeniem strategii klastra. Dokument został podpisany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzę. Po konferencji prasowej miało miejsce zaprezentowanie głównych założeń sporządzonej strategii. Głos zabrała Pani Marita Koszarek, ekspert z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów, współautor strategii Infoklastra. Na prezentacji przedstawione zostały: wizja i misja klastra oraz jego silne strony i czynniki sprzyjające rozwojowi inicjatywy. Podkreślony został zarówno potencjał drzemiący w branży poligraficznej jak i zaangażowanie członków zrzeszonych w klastrze. Inicjatywa ta cechuje się wszystkim tym, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w tej branży – zaznaczyła Pani Marita.


Relacja z II-go spotkania roboczego uczestników Infoklastra Poligraficznego.
Dnia 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się drugie, robocze spotkanie uczestników Infoklastra Polskiej Grupy Poligraficznej.
Koordynator powiązania korporacyjnego – Pan Wojciech Jędrzejewski powitał przybyłych gości , po czym wraz z inicjatorem powiązania korporacyjnego – Panem Waldemarem Szulcem poprowadził pierwszą część spotkania. Na samym początku uczestnicy zostali poinformowani o zmianie regulaminu II etapu konkursu organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zmiana ta dotyczy zmian w zabezpieczeniu wykonania wykonania umowy. Następnie koordynator przedstawił rodzaje kosztów, które kwalifikują się do uzyskania dofinansowania, a także omówił warunki konstruowania budżetu całego przedsięwzięcia. Ponadto, podczas panelu zostały przeanalizowane kwestie dotyczące tworzenia grupy uczestników, wymagań wynikających z umowy o wspólną realizację działania, możliwych form zabezpieczenia umowy, a także trwałości przedsięwzięcia. Podkreślono ważność powstania platformy wymiany informacji wewnątrz całej grupy zarówno do kontaktów wzajemnych jak i wymiany informacji z otoczeniem klastra. Należy zaznaczyć, że ta część spotkania zorganizowana została z powodu możliwego do uzyskania wsparcia przez powiązanie korporacyjne w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.


Szanowni Państwo informujemy że dn. 26 sierpnia 2014 roku w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w budynku przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3 odbędzie się spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego
Link do spotkania


Relacja ze spotkania uczestników Infoklastra Poligraficznego Dnia 19 sierpnia 2014 roku o godzinie 10 w Parku Przemysłowo – Technologicznym, przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3, odbyło się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego. Przybyłych gości powitał koordynator powiązania korporacyjnego – pan Wojciech Jędrzejewski, który prowadził tą część spotkania. W pierwszej kolejności goście zostali poinformowani o rozstrzygnięciu przetargów na budowę strategii oraz obsługę prawną klastra. Strategię będzie tworzyć firma BSR EXPERTIS natomiast obsługę prawną prowadzić będzie firma KUDUARE CONSULTING.


Szanowni Państwo informujemy że dn. 19 sierpnia 2014 roku w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w budynku przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3 odbędzie się robocze spotkanie uczestników Infoklastra Poligraficznego
Link do spotkania


Relacja z I konferencji Infoklastra Poligraficznego Dnia 5 sierpnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbyła się pierwsza Konferencja Infoklastra Poligraficznego. Spotkanie otworzył i poprowadził koordynator powiązania korporacyjnego Pan Wojciech Jędrzejewski – właściciel firmy Tisoft. Przybyłych gości powitał Zastępca Prezydenta Inowrocławia – Pan Ireneusz Stachowiak. Następnie zabrał głos Pan Janusz Kunke – jeden z inicjatorów powiązania korporacyjnego. W swojej prezentacji położył główny nacisk na zagadnienie kooperacji. „Dzięki kooperacji byliśmy w stanie kompleksowo obsługiwać klientów, ale jednocześnie poznawaliśmy się i nabieraliśmy do siebie zaufania”. Ponadto dodał, że współdziałanie w grupie umożliwia pozyskiwanie partnerów światowej rangi i konkurowania z najlepszymi.


Szanowni Państwo informujemy iż dn. 05 sierpnia 2014 roku w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Inowrocławiu odbędzie się Konferencja Infoklastra Poligraficznego.
Link do spotkania


Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że firma Tisoft przystąpiła do realizacji projektu pn. „Utworzenie klastra IT dedykowanego dla rozwoju przemysłu poligraficznego w województwie kujawsko - pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.


Zakończyła się tegoroczna edycja targów w Bolonii. Międzynarodowe targi kosmetyczne COSMOPROF odbywające się rokrocznie w Bolonii, we Włoszech są ogromnie ważną imprezą targową dla branży kosmetycznej i branż pokrewnych na świecie. Tak naprawdę są to dwa, niemal równolegle organizowane wydarzenia COSMOPACK – targi dla producentów opakowań, maszyn, urządzeń, surowców, i dostawców usług oraz COSMOPROF – dedykowany pozostałym podmiotom z branży kosmetycznej (głównie producentom kosmetyków i produktów powiązanych). Łącznie targi Cosmoprof i Cosmopack Worldwide Bologna zgromadziły rekordową liczbę 2493 wystawców. Padł też rekord gości odwiedzających: 248 000 gości ( o 20% więcej niż w roku ubiegłym ), z czego ok. 30 000 to goście biznesowi, prowadzący działalność gospodarczą w branży kosmetycznej i branżach pokrewnych. Targi w Bolonii są miejscem biznesowych spotkań. 

Italian language article


Informujemy, że grupa przedsiębiorstw działająca w ramach Infoklastra Poligraficznego została wpisana na mapę klastrów PARP. http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/
Następnym etapem w procesie autoewaluacji klastra będzie spełnienie kryteriów weryfikacyjnych PARP .


W ubiegłym tygodniu w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych http://www.itme.edu.pl odbyło się spotkanie przedstawicieli przemysłu poligraficznego z pracownikami naukowymi zaangażowanymi w prace nad rozwojem zastosowań Grafenu. Ze strony Infoklastra w spotkaniu uczestniczył, p. Waldemar Szulc z firmy beniamin oraz p. Wojciech Jędrzejewski z firmy Tisoft oraz p. Mikołaj Ściesiński z firmy Qartis. ITME reprezentowali prof. dr hab. Jacek Baranowski oraz dr inż. Włodzimierz Strupiński.


Dnia 25 lutego 2016 roku w Inowrocławiu odbyła się konferencja pt. Klastry – klucz do wspólnego sukcesu czyli zróbmy biznes razem. Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Inowrocławia. Głównym tematem konferencji była dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami – klastrów.


Dnia 5 października 2016 o godzinie 10:00, z inicjatywy firmy Martex odbyło się spotkanie członków Infoklastra Poligraficznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:
• Beniamin Sp. z o.o. Sp. k.
• Grafpol B.M. Meszkes
• Martex Opakowania
• Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.


POLIGRAFIKA 11/2020 Rozwiązania wspomagające pracę zdalną.


Ostatnio system ERP Work Manager firmy Tisoft został wyróżniony Znakiem Jakości w konkursie „Laur Eksperta”. W konkursie tym co roku wyróżniane i promowane są produkty, usługi oraz marki, które w opinii Kapituły Konkursu właściwie odpowiadają na potrzeby klientów, cechują się nowoczesnością, jakością, oryginalnością oraz potencjałem innowacyjnym.


POLIGRAFIKA 01/2021 str 54


 POLIGRAFIKA 02/2021 str 40 |  Handlowcy największym wsparciem


POLIGRAFIKA 03/2021 str 10 | Pakiet LEAN


POLIGRAFIKA 04/2021 str 30 | Zarządzanie procesowe