W celu usprawnienia komunikacji powstaje nowoczesna platforma wymiany informacji. Za pomocą platformy będzie możliwa praca w tradycyjny sposób – poprzez strony www, oraz całkowicie zautomatyzowana – za pomocą aplikacji dedykowanych, zainstalowanych w firmach współpracujących. Klaster posiada wspólną wieloletnią strategię działania, która jest niezbędnym elementem do rozwoju współpracy. Określa ona cele, do których należy przede wszystkim podnoszenie standardów współpracy zarówno wewnątrz grupy jak i pomiędzy klastrem i otoczeniem. Bezpieczne dzielenie się informacją biznesową pozwala na aktywną relokację zasobów wewnątrz grupy podnosząc jej skuteczność i rentowność w stosunku do otoczenia rynkowego. Klaster stawia na tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii w celu standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki temu firmy mogą skutecznie wykorzystać posiadane informacje i działając w grupie zwiększyć przewagę rynkową.