Infoklaster Poligraficzny jest powiązaniem korporacyjnym, które na mocy porozumienia skupia firmy z branży poligraficznej i informatycznej. Głównym celem klastra jest kompleksowe, utrzymane na najwyższych standardach wykonywanie wszelkich zleceń produkcyjnych z zakresu poligrafii. Dlatego tworzone są zasady i narzędzia umożliwiające wzajemne komunikowanie się członków klastra. Pozwala to na wykorzystanie wolnego potencjału produkcyjnego, oraz innych możliwych do współdzielenia zasobów alokowanych u uczestników. W celu usprawnienia komunikacji powstaje nowoczesna platforma wymiany informacji. Za pomocą platformy będzie możliwa praca w tradycyjny sposób – poprzez strony www oraz całkowicie zautomatyzowana – za pomocą aplikacji dedykowanych, zainstalowanych w firmach współpracujących. Wśród przedsiębiorstw z branży poligraficznej znajdują się zarówno wykonawcy jak i agencje reklamowe. Klaster posiada wspólną wieloletnią strategię działania, która jest niezbędnym elementem do rozwoju współpracy. Strategia określa cele, do których należy przede wszystkim podnoszenie standardów współpracy zarówno wewnątrz grupy jak i pomiędzy klastrem i otoczeniem. Bezpieczne dzielenie się informacją biznesową pozwala na aktywną relokację zasobów wewnątrz grupy podnosząc jej skuteczność i rentowność w stosunku do otoczenia rynkowego. Klaster stawia na tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii w celu standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Dzięki temu firmy mogą skutecznie wykorzystać posiadane informacje i działając w grupie zwiększyć przewagę rynkową.

Wizja
Infoklaster Poligraficzny, jako najbardziej innowacyjna inicjatywa klastrowa branży poligraficznej w Polsce, zrzesza wyspecjalizowanych partnerów, zintegrowanych w zakresie najwyższych standardów jakości i obsługi. Dzięki specjalizacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi IT dostarcza kompleksową ofertę produktów i usług, konkurencyjnych na skalę międzynarodową.