Informacja o ogłoszeniu przetargu na: wsparcie w realizacji imprezy targowej - Targi RemaDays - organizacja, zabudowa i wyposażenie stoiska

Firma TISOFT uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu” na realizację projektu pn. „Drugi etap budowy klastra IT dedykowanego dla przemysłu poligraficznego”.
Firma TISFOT, jako koordynator ww. projektu, zaprasza do składania ofert dotyczących współpracy w charakterze wsparcia w realizacji Targi RemaDays - organizacja, zabudowa i wyposażenie stoiska (1 kpl) dla porozumienia zgodnie z zakresem podanym w zapytaniu (załącznik).